กฎหมายน่ารู้ ตอน ตกเป็นผู้เสียหาย รัฐจ่ายเงินเยียวยาเท่าไหร่

28 เม.ย. 2563 13:59 น. 9,265 ครั้ง

** กฎหมายน่ารู้ ตอน ตกเป็นผู้เสียหาย รัฐจ่ายเงินเยียวยาเท่าไหร่?

- ในกรณีที่คุณตกเป็นผู้เสียหาย เป็นเหยี่อทางอาชญากรรม คุณสามารถขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมได้ โดยอัตราเงินเยียวยา แยกออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีได้รับบาดเจ็บ และกรณีเสียชีวิต

 - ขอรับเงินเยียวยา ยื่นคำขอได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ โทร.สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77

#กฎหมายน่ารู้ #กฎหมายสามัญประจำบ้าน #อินโฟกราฟิก #กระทรวงยุติธรรม #ผู้เสียหาย #ขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรม