กฎหมายน่ารู้ ตอน ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ

28 เม.ย. 2563 14:34 น. 3,810 ครั้ง

 

**กฎหมายน่ารู้ ตอน ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ

 - ในกรณีที่ผู้ต้องโทษปรับไม่มีเงินชำระและเป็นบุคคลธรรมดา อาจร้องขอทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณะประโยชน์แทนค่าปรับได้หากศาลอนุญาต และต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์การซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริการสังคม

#กฎหมายน่ารู้ #กฎหมายสามัญประจำบ้าน #อินโฟกราฟิก #กระทรวงยุติธรรม #ผู้ต้องโทษปรับไม่มีเงินชำระ #ร้องขอทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ