กฎหมายน่ารู้ ตอน ที่ดินตาบอดขอเปิดทางจำเป็นได้

29 เม.ย. 2563 13:36 น. 7,192 ครั้ง

 

**กฎหมายน่ารู้ ตอน ที่ดินตาบอดขอเปิดทางจำเป็นได้

 - หากคุณมีที่ดินตาบอด ถูกล้อมรอบด้วยที่ดินของผู้อื่น ไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะ คุณมีสิทธิขอเปิด "ทางจำเป็น" กับเจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ได้

#กฎหมายน่ารู้ #กฎหมายสามัญประจำบ้าน #อินโฟกราฟิก #กระทรวงยุติธรรม #ที่ดินตาบอด #เจ้าของที่ดินมีสิทธิได้รับค่าทดแทน