ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานกองทุนยุติธรรม ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม)

13 พ.ค. 2563 16:42 น. 140 ครั้ง

เอกสารแนบ