ราชทัณฑ์ประกาศปรับชั้นนักโทษคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ เข้าใหม่ทุกรายให้เป็นชั้นต้องปรับปรุงมาก

14 พ.ค. 2563 19:22 น. 121 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด