ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิให้แก่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) จำนวน 160 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พ.ค. 2563 15:12 น. 13 ครั้ง

เอกสารแนบ