เปิดแน่! เยี่ยมผู้ต้องขัง 1 มิถุนายนนี้ พร้อมมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

21 พ.ค. 2563 15:51 น. 152 ครั้ง

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด