สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ดำเนินการประชุมไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท กรณีเกี่ยวกับละเมิด

21 พ.ค. 2563 18:31 น. 27 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโท สมยศ แย้มโสพิศตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ
พร้อมด้วย นายอิทธิพล วภักดิ์เพ็ชร ที่ปรึกษากฎหมายประจำคลีนิกยุติธรรม นายฟ้าใส ดีรักษา ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ และเจ้าหน้าที่ยุติธรรม ดำเนินการประชุมไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท กรณีเกี่ยวกับรถเฉียวชนกัน (ละเมิด) ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ผลการไกล่เกลี่ยสำเร็จ คู่กรณีทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด