สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

21 พ.ค. 2563 18:35 น. 19 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ยุติธรรม ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฯ ห้องประชุมจันทสาโร ชั้น 4 ศาลากลาจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด