สยจ.ขอนเเก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ

22 พ.ค. 2563 09:16 น. 7 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางศิริพร  น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนผู้ขอรับความช่วยเหลือ จำนวน ๗ ราย ดังนี้                
   - เรื่อง หนี้
   จำนวน ๑ ราย

   - เรื่อง พินัยกรรม  จำนวน ๑ ราย

   - เรื่อง บังคับคดี    จำนวน ๑ ราย

   - เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการมรดก จำนวน ๒ ราย

   - เรื่อง เงินสงเคราะห์บุตร    จำนวน ๑ ราย

   - เรื่อง ชิงทรัพย์                จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด