สยจ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ณ สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย

22 พ.ค. 2563 09:28 น. 55 ครั้ง

    เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย โดยนักวิชาการยุติธรรม ลงพื้นที่ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารสิทธิที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายในคดีอาญา กรณี ผู้เสียหายถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ แก่พนักงานสอบสวน ณ สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด