สยจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่รับเรื่องร้องทุกข์ กรณีผิดนัดชำระ จากการขายข้าว

22 พ.ค. 2563 20:50 น. 14 ครั้ง

          วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายธวัชจีรัญ พันมา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่รับเรื่องร้องทุกข์ ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเนินกุ่ม กรณีชาวบ้านขายข้าว แล้วได้รับเงินไม่ตรงตามนัด ณ เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด