ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลำปาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

23 พ.ค. 2563 13:22 น. 23 ครั้ง

เอกสารแนบ