กรมคุมประพฤติลุยถึงพื้นที่ ร่วมแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้กระทำผิดในยามวิกฤติ Covid-19

23 พ.ค. 2563 14:16 น. 30 ครั้ง

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2563) กรมคุมประพฤติ นำโดยนายธีรเดช แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครคุมประพฤติ และผู้นำชุมชน ดำเนินการ “ร่วมแบ่งปัน ช่วยกันในยามวิกฤติ Covid-19” ในช่วงเดือนพฤษภาคม พร้อมทั้งลงพื้นที่ เพื่อมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วยข้าวสาร และอาหารแห้ง ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ของสำนักงานฯ จำนวน 10 ราย และผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 14 ราย ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ประกอบกับมีฐานะยากจน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ตลอดจนครอบครัวให้สามารถดำรงชีพอยู่ในสภาวการณ์ดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลับตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป   

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ