ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดปัตตานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

23 พ.ค. 2563 15:20 น. 20 ครั้ง

เอกสารแนบ