• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

ขอเชิญชวนหน่วยงาน สร./สป. ส่งชื่อบุคลากรเพื่อร่วมคัดเลือกยกย่องเชิดชูให้เป็นบุคคลต้นแบบ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 2 มิ.ย. 2563 15:59 น.

จำนวนผู้อ่าน 155 คน