• Slide 0

ยุติธรรมปันน้ำใจ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวกระทรวงยุติธรรม ร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของ อุปโภค บริโภค และของใช้ในชีวิตประจำวัน รับบริจาคตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย.63 เพื่อส่งมอบให้กับมูลนิธิสวนแก้ว

ยุติธรรมปันน้ำใจ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวกระทรวงยุติธรรม ร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของ อุปโภค บริโภค และของใช้ในชีวิตประจำวัน รับบริจาคตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย.63 เพื่อส่งมอบให้กับมูลนิธิสวนแก้ว

ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2563 12:27 น.

จำนวนผู้อ่าน 120 คน