กรมบังคับคดีเปิดให้บริการ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Session Call ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

8 มิ.ย. 2563 13:26 น. 251 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด