กรมบังคับคดีชี้แจงกรณีเป็นหนี้ กยศ. แค่หมื่นบาท กลับถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาด

25 มิ.ย. 2563 21:00 น. 296 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด