กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะทำงานจิตอาสา ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

29 มิ.ย. 2563 14:27 น. 103 ครั้ง

วรัญญา : ข่าว

นิวัฒน์ : ถ่ายภาพ - ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ