สยจ.มหาสารคาม "ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย"

29 มิ.ย. 2563 17:24 น. 25 ครั้ง

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายยุทธพร คุณารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม และยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ดังนี้ (๑) พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ จำนวน ๔ เรื่อง (๒) ปรึกษากฎหมายกรณีบังคับคดี จำนวน ๑ เรื่อง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด