สยจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน เกี่ยวกับหนี้สิน

29 มิ.ย. 2563 20:45 น. 15 ครั้ง

          วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายธวัชจีรัญ พันมา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งมีนายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธาน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้สิน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด