"พื้นที่ที่ติดกับช่องทางเข้าออก ที่นำผลผลิตมาจากภายนอกประเทศ เป็นพื้นที่ที่ต้องเข้มงวด และต้องดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว"

30 มิ.ย. 2563 09:25 น. 12 ครั้ง

"พื้นที่ที่ติดกับช่องทางเข้าออก ที่นำผลผลิตมาจากภายนอกประเทศ เป็นพื้นที่ที่ต้องเข้มงวด และต้องดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว"

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าว
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงาน ป.ป.ส.

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ