นายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประชุมการตรวจราชการผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ รอบที่ ๒ เพื่อขับเคลื่อนงานยุติธรรมในระดับพื้นที่

30 มิ.ย. 2563 10:00 น. 43 ครั้ง

เสาวลักษณ์ : ข่าว

นิวัฒน์ : ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ