นายมณฑล เเก้วเก่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประชุมการตรวจราชการผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดสงขลา รอบที่ ๒ เพื่อขับเคลื่อนงานยุติธรรมในระดับพื้นที่

30 มิ.ย. 2563 15:18 น. 70 ครั้ง

ภาพ / สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ข่าว / เสาวลักษณ์

พิษณุ / ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ