วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนครได้ดำเนินการจัดประชุมไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท

30 มิ.ย. 2563 15:53 น. 27 ครั้ง

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางสาวอติกานต์ คนขยัน นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวนิษฐ์ธรีย์ วงศ์ประทุม นิติกร และที่ปรึกษากฎหมาย ทำการประชุมไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท กรณีเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ดิน เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ผลไกล่เกลี่ยสำเร็จ คู่พิพาททั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด