สยจ.มหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการ กพยจ.ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

30 มิ.ย. 2563 16:28 น. 28 ครั้ง

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม ระดับจังหวัดมหาสารคาม (กพยจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อติดตามสถานการณ์อำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๔ โดยมีนายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด