สยจ.นครปฐม ลงพื้นที่ตามโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563

30 มิ.ย. 2563 16:35 น. 76 ครั้ง

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 – 10.30 น.

ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนยายหอม1 (เทศบาลตำบลดอนยายหอม) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

เวลา 11.00 – 12.00 น.

ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนยายหอม2 (อบต.ดอนยายหอม) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

เวลา 13.30 – 14.30 น.

ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

และเวลา 15.00 – 16.30 น.

ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพระประโทณ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

นายสุรไกร นวลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

มอบหมายให้นายโยธิน บัวแก้ว นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม

พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

ลงพื้นที่ตามโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด