สยจ.ยะลา สาขาเบตง ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนเบตง

30 มิ.ย. 2563 16:46 น. 33 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สาขาเบตง ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ยุติธรรมชุมชนเบตง เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ และความเข้าใจที่ดี โดยมี นางจำนง ละอองแก้ว ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนเบตงให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด