ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

30 มิ.ย. 2563 19:23 น. 36 ครั้ง

เอกสารแนบ