กระทรวงยุติธรรม ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓

30 มิ.ย. 2563 19:50 น. 227 ครั้ง

ถ่ายภาพ-ออกแบบ // สุกฤษฎิ์

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ