สยจ.พิษณุโลก ประสานให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย ตามนโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน” (Justice Care)

30 มิ.ย. 2563 20:22 น. 14 ครั้ง

          วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธวัชจีรัญ พันมา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ลงพื้นที่ สภ.เมืองพิษณุโลก เพื่อประสานข้อมูลเกี่ยวกับคดี จากกรณี "รถพ่วง ๑๘ ล้อมองไม่เห็น ถอยทับร่าง พ.ต.ท.ดับสุดสลด" จากนั้นเจ้าหน้าที่ยุติธรรมได้ประสานไปยังทายาทผู้เสียชีวิต เพื่อพูดคุยให้คำปรึกษาทางคดีและแนะนำสิทธิในการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย ตามพพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด