กรมคุมประพฤติร่วมกับศาลฎีกา เตรียมขยายภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนมาตรการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ

30 มิ.ย. 2563 21:42 น. 28 ครั้ง

กรมคุมประพฤติ หารือร่วมกับศาลฎีกา เตรียมขยายภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ พร้อมยกระดับ 10 จังหวัดนำร่องเพื่อติดตามประเมินผล ต่อยอดนโยบายลดการคุมขังที่ไม่จำเป็น

.

วันนี้ (30 มิถุนายน 2563) ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 อาคารศาลฎีกา กรุงเทพมหานคร นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าประชุมหารือร่วมกับ นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยผู้บริหารศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศาลอาญา และสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อพิจารณาแนวทางการลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นด้วยการใช้มาตรการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องโทษปรับที่ไม่มีเงินชำระค่าปรับมาทำงานบริการสังคม เป็นการลดจำนวนผู้ต้องกักขังแทนค่าปรับ และสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้กระทำผิดตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น

.

ในโอกาสนี้ รองประธานศาลฎีกา ได้เสนอแนะการขยายภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมขับเคลื่อนมาตรการทำงานบริการสังคมหรือการทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ เพื่อให้รูปแบบการทำงานมีความหลากหลาย และสอดรับกับทักษะความรู้ของผู้กระทำผิด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งกรมคุมประพฤติพร้อมดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวในพื้นที่สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ รวมทั้งยกระดับการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวใน 10 จังหวัดนำร่อง โดยมีกระบวนการติดตามผลประเมินผล เพื่อเป็นการต่อยอดนโยบายลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นร่วมกัน

.

นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้นำเสนอมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ EM มาใช้กับผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ