กรมบังคับคดีจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ COVID-19

11 ก.ค. 2563 09:51 น. 528 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด