พิธีเปิดหอจดหมายเหตุศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร

23 ก.ค. 2563 13:28 น. 98 ครั้ง

     วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มและครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานใน “พิธีเปิดหอจดหมายเหตุศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านที่ทรงมีพระชนมายุ 65 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2563 อีกทั้งปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่บุคลากร รวมถึงประชาชน ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นแหล่งรวบรวมและแสดงนิทรรศการ ประวัติความเป็นมาของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลความเป็นมาของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ ในย่านคลองโยง จังหวัดนครปฐม ประธานกรรมการสงเคราะห์และคณะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีด้วย

    พร้อมกันนี้ ยังรับชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด “พระสุบรรณนฤมิตร” โดยชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จากนั้นประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติได้เข้าเยี่ยมชมภายในหอจดหมายเหตุศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร อีกด้วย ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านประณต เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการสงเคราะห์สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และคณะ ผู้ร่วมบริจาคทุนในการจัดสร้างหอจดหมายเหตุฯ ในครั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ