ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน)และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

30 ก.ค. 2563 13:35 น. 164 ครั้ง

เอกสารแนบ