สยจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่นิเทศแนวทางการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมต้นแบบ อำเภอบ้านแฮด

31 ก.ค. 2563 09:59 น. 5 ครั้ง


วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายณัฐฐ์ฐนนท์ ประคองใจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่นิเทศแนวทางการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมต้นแบบของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด