สยจ.ขอนเเก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ

31 ก.ค. 2563 10:05 น. 6 ครั้ง


วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางศิริพร  น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๖ ราย ดังนี้
๑.รับคำขอกรณีขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม จำนวน ๑ ราย
๒.รับคำขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวน ๑ ราย
๓.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวน ๒ เรื่อง
๔.ปรึกษากฎหมาย 
เรื่อง ฟ้องหย่า จำนวน ๑ ราย
เรื่อง การยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาฯ จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด