ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3-4 โดยวิธีคัดเลือก

31 ก.ค. 2563 10:45 น. 13 ครั้ง

เอกสารแนบ