ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ก.ค. 2563 10:54 น. 16 ครั้ง

เอกสารแนบ