ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร กองกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ก.ค. 2563 10:57 น. 13 ครั้ง

เอกสารแนบ