นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประชุมการตรวจราชการผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดสระแก้ว รอบที่ ๒ เพื่อขับเคลื่อนงานยุติธรรมในระดับพื้นที่

31 ก.ค. 2563 14:39 น. 63 ครั้ง

เสาวลักษณ์ / ข่าว

พิษณุ / ออกแบบ

ภาพ /  สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ