ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแบบรูปรายการขนาด A๑ งานอาคารจอดรถยนต์ ค.ส.ล. ๖ ชั้น มีดาดฟ้า พร้อมระบบสาธารณูปโภคภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ก.ค. 2563 15:31 น. 17 ครั้ง

เอกสารแนบ