สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนครร่วมกับ สำนักงานเทศบาลกุดเรือคำ ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ฯ

31 ก.ค. 2563 15:38 น. 14 ครั้ง

 

วันศุกร์ 31 กรกฎาคม 2563 นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลกุดเรือคำ ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล และผู้นำชุมชน ผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน และมอบหมายให้นายธวัชชัย นวลภักดิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม เป็นวิทยากรบรรยายการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด