สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ให้คำปรึกษากฎหมาย

31 ก.ค. 2563 15:47 น. 12 ครั้ง

 

     วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนครปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชน ดังนี้

1.ให้คำปรึกษากฎหมายกรณีเกี่ยวกับการขอเปิดทางจำเป็น 

2.ให้คำปรึกษากรณีการขอรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

3.ยื่นขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม (จัดจ้างทนายความ) 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด