เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

31 ก.ค. 2563 16:04 น. 8 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม 2563 นางนิตยา ทรายทอง ยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เข้าร่วมในพิธีเปิดศูย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน โดยมีนายสุทัศน์ อติวรรณาพัฒน์ นายอำเภอแม่ระมาด เป็นประธานในพิธีเปิด  ร่วมด้วยอัยการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดตาก สาขาแม่สอด  เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยในกรณีต่างๆ พร้อมทั้งได้ทำการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของประชาชนในพื้นที่ในวันเดียวกัน ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด