สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่

31 ก.ค. 2563 16:30 น. 19 ครั้ง

 

      วันศุกร์ 31 กรกฎาคม 2563 นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายธวัชชัย นวลภักดิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริการส่วนตำบลเจริญศิลป์ (ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้นแบบระดับจังหวัด) อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด