กรมคุมประพฤติเดินหน้าเตรียมความพร้อมใช้อุปกรณ์ EM 1 กันยายนนี้!

31 ก.ค. 2563 16:44 น. 121 ครั้ง

กรมคุมประพฤติเดินหน้าเตรียมความพร้อมใช้อุปกรณ์ EM 1 กันยายนนี้!

.
          กรมคุมประพฤติเดินหน้าเตรียมความพร้อมสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ 1 กันยายนนี้! พร้อมขับเคลื่อนบ้านกึ่งวิถี ส่งเสริมภาคีเครือข่ายร่วมคืนคนดีสู่สังคม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

.

          วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ของกระทรวงยุติธรรม พร้อมติดตามความคืบหน้าและการเตรียมความพร้อมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในภารกิจงานคุมประพฤติ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีกำหนดเริ่มในวันที่ 1 กันยายน 2563 ทั้งด้านการบริหารการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับผู้กระทำผิด ด้านบุคลากรในสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ และการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

.

          ในการนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวถึงการพัฒนาสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ หรือบ้านกึ่งวิถี ในการเตรียมความพร้อม การฝึกอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่นเดียวกับบ้านกึ่งวิถีต้นแบบ ปูลา รายอ กาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส การส่งเสริมภาคีเครือข่ายในชุมชน เพื่อร่วมกันคืนคนดีสู่สังคม ตลอดจนการขับเคลื่อนภารกิจด้านอื่นๆ อาทิ การจัดค่ายเมาแล้วขับแบบเข้มข้นต่อเนื่อง 3 วัน การดำเนินการต่อยอดค่ายครอบครัวของศูนย์ขวัญแผ่นดินนำร่อง จังหวัดสุโขทัย เพื่อสร้างโมเดลสู่การปฏิบัติจริง การดำเนินการขยายผลการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินของกรมคุมประพฤติในระยะต่อไป รวมถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างและการเตรียมการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดสมุทรปราการ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ