สยจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย ตามนโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน” (Justice Care)

31 ก.ค. 2563 19:33 น. 16 ครั้ง

          วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธวัชจีรัญ พันมา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายภาณุพันธ์ โรจนพานิช หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ลงพื้นที่ วัดสันติวัน ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อพูดคุยให้กำลังใจ ให้คำปรึกษาทางคดีและแนะนำสิทธิในการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย ตามพพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จากกรณีที่เป็นข่าว "กระบะซิ่งชนแล้วหนี ลากรถจักรยานยนต์ไปไกลเกือบ ๑ กิโลเมตร"

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด