หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ และ ๒) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดราชบุรี

1 ส.ค. 2563 22:58 น. 70 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด